Tietojenkäsittelytieteen Seura ry perustettiin vuonna 1982 toimimaan tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistämään tietojenkäsittelytieteen tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muiden alan kotimaisten ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys voi osallistua kansainvälisten symposioiden ja konferenssien järjestämiseen, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja jakaa stipendejä.

Konkreettisina, perinteisinä toimintamuotoina Seura pitää yllä vuosittaisia Tietojenkäsittelytieteen päiviä, julkaisee Tietojenkäsittelytiede-lehteä sekä palkitsee vuosittain ansiokkaita opinnäytetöitä.

Seuran jäsenmäärä on hieman alle 300. Siihen kuuluu tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, tietojenkäsittelytieteestä kiinnostuneita atk-ammattilaisia sekä yhteisö- ja yritysjäseniä.

Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n Tivian (ent. Tietotekniikan Liiton) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Tivia kuuluu alan kansainväliseen kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing). Monet seuran jäsenet toimivat aktiivisesti IFIP:in teknisissä komiteoissa ja työryhmissä.

Seura on julkaissut Tietojenkäsittelytieteen historiikin, jossa kerrotaan myös seuran historiasta, ks. http://www.tkts.fi/historia.

Seuran vakiintuneisiin toimintatapoihin kuuluvat

* Vuosittaiset Tietojenkäsittelytieteen päivät
* Tietojenkäsittelytiede-lehti
* Pro gradu -palkinnon myöntäminen
* Esityksen valmistelu Tietotekniikan Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon saajaksi"